Ateneo Entablado

Ateneo ENTABLADO

Analysis & Discourse Cluster

PRESIDENT: Quiel Andrew I. Quiwa

CONTACT DETAILS: quielquiwa@gmail.com

ENTABLADO_Logo

Isinilang noong panahon ng Batas Militar o Martial Law, ang Ateneo ENTABLADO ay ang sosyo-politikal na pangkat panteatro na tumatalakay sa mga isyung bumabagabag sa ating lipunan tulad ng kawalang-katarungan, kriminalidad, atbp. Ito ang teatro ng tao, na siyang binubuo ng mga miyembrong nagbibigay-boses sa mga nangangambang magsalita, sa mga pinipigilang kumilos at sa mga nahihirapang mabuhay. Kami ang teatro ng tao na para rin sa tao. Kami ang teatro ng tao para sa marhinalisado.

Para makasali sa organisasyon, hindi kinakailangan ng galing sa pagsalita, ang pagkadalubhasa sa wikang Filipino, o pagkabihasa sa pag-arte. Maaari kang sumali sa pangkat pamproduksiyon na siyang gumagawa ng mga patalastas, gumagawa at bumibili ng mga kasuotan at props, nangangasiwa ng salapi, atbp. Anuman ang iyong talento o saan mang larangan ka magaling, mayroon at mayroong lugar para sa iyo sa ENTABLADO. Hindi kinakailangan ang karanasan sa teatro sapagkat sa ENTA, kailangan lamang ng puso para sa bayan.

V I S I O N

We hope for a dynamic community that works within a system conducive to the practice of each individual‘s right to advocate and promote social justice.

M I S S I O N

We aim to form members equipped for collective social action through relevant theatrical productions and performances that present current political, economic, and cultural situations, dedicated to the Filipino people, nation, and God.

Core Competencies:

  1.   Membership Formation
  2.   Theatrical Production
  3.   Social Involvement

  1. MVP 313 (hi, Ateneo Celadon, we love you po!) has been the home of the rowdiest, noisiest bunch of people you will ever meet. But, behind the loud and humorous nature of the bunch, ENTAdirs will be the most out-going and caring people in Ateneo. Just like what other people tell us, “rinig yung mga boses niyo hanggang MVP basement!”
  2. Due to the increasing trends in globalization, ENTABLADO aims to be globally competitive while being locally rooted by adapting a foreign play in to local context … FOR THE FIRST TIME IN FOREVER – this is Freidrich Durrenmatt’s “Romulus der Grosse” from Germany!
  3. ENTABLADO is the only theater organization that has put up a full, musical production in the huge Cervini Field … TWICE – in 2007 (Sandaang Panaginip) and in 2013 (Labaw Donggon: Ang Banog ng Sanlibutan)!

SERVICES:

  1. Workshops – ENTABLADO offers various workshops to interested parties including acting workshops and production workshops. The modules for these workshops shall be tailor-fitted to what the partner would like to focus on. Some of the skills that we infused in our workshops in the past are confidence-building, hosting and story-telling, to name a few.
  2. RENTAssets – After each production, the costume and props used in our organization are stored and maintained. Interested parties can then rent these organization assets in what we call the RENTAssets.
  3. Performances – Our organization is home to a pool of student writers – Imahe|NASYON, actors and directors all trained to create and stage a performance if requested by interested parties. Performances can range from 8 minutes street theater performances in the cafeteria and Zen garden to 10 minutes skits for kids during the Christmas season.

FLAGSHIP PROJECTS

RecWeek17Pictures_ENTABLADO_Batang RizalBatang Rizal

RecWeek17Pictures_ENTABLADO_Ang Pitong TarantadoAng Pitong Tarantado

RecWeek17Pictures_ENTABLADO_Street Theater FestivalStreet Theater Festival

Batang Rizal

Naging oportunidad kina Pepito at Pepe ang pagtagpo nila upang malaman ang naratibo ng isa’t isa nang mas maintindihan ang puwede nilang magawa sa kasalukuyan para magkaroon ng mas magandang kinabukasan.

Ang Pitong Tarantado

Ang kuwentong pambatang Ang Pitong Tarantado na ni Christine Bellen ang kuwento ng kapalpakan ng pitong tangang. Ang Pitong Tarantado ang ikalawang produksyon ng ENTA sa kanyang ika-35 na tagdula

Street Theater Festival

Tapat sa identidad ng Ateneo ENTABLADO, ibinabalik ng organisasyon ang Street Theater Festival, isang buong taong pagdiriwang ng simulain ng ENTA sa teatro sa lansangan at ang kanyang adbokasiya.

CONTACT US!

 

house orange
MVP 204, Ateneo de Manila University, Quezon City
mail orange
admuentablado@gmail.com
fb orange
facebook.com/ateneo.entablado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *