Baybayin

4_Photoshoot_Formal

Baybayin

Intercultural Relations Cluster

PRESIDENT: Ruby Regine, R. Descalzo

CONTACT DETAILS: descalzoruby@gmail.com

WEBSITE: http://baybayinph.tumblr.com/

Logo_Baybayin2016

Siguro’y napanood mo ang Heneral Luna, at nag-alab ang iyong damdamin sa bayan. O nagbakasyon ka sa makasaysayang lugar at nais mo pang tuklasin ang ganda ng Filipinas. Ano ang dapat mong gawin? Sumali ka na sa Baybayin!


Ang Baybayin ay samahang naglalayong ipailanlang ang kulturang Filipino. Ito ang pinakabatang organisasyon sa COA (ikalawang taon pa lamang, at unang taon ng akreditasyon), ngunit marami na itong nagawa upang mapayabong ang diskurso.


Naniniwala kami na ang paglabas at pagbabad ang pinakamahusay na paraan upang matuklasan at makilala ang Filipinas. Naglalakbay ang Baybayin hindi lamang upang mag-sightseeing kundi upang siyasatin ang konteksto’t kasaysayan nang mapalalim ang pagkakaintindi sa karanasang Filipino.


Napadpad na ang tarpaulin ng Baybayin mula Pampanga hanggang Cebu, at malayo pa ang nais naming marating. Hindi kailangang maging bihasang lakwatsera, o mahusay mag-Filipino. Kailangan lamang ng puso para sa bayan.


Halina, maglakwatsa’t magliwaliw kasama ang Baybayin!

V I S I O N

Nilalayon ng Baybayin na malinang ang pagiging sensitibo sa kulturang Filipino ng bawat kasapi na magsisilbing gabay sa kanilang pag­ako rito sa pamamagitan ng patuloy na paglalaan ng mga pagkakataon sa pagtuklas at pagsiyasat dito. Inaasahang sa patuloy na pakikibahagi ng mga kasapi sa karanasang ito mag­uugat ang pagnanais na maibahagi ang mga kaalamang kultural sa kapuwa na magsisilbing lunsaran sa paglikha ng isang lipunang kinabibilangan ng mga mapanuring mamamayang mangangalaga sa kultura habang bukas sa mga pagbabago nito.

M I S S I O N

Tunguhin ng Baybayin na sa paghubog sa mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at paglalaan ng mga pagkakataon upang sisirin ng mga kasapi ang kanilang mga karanasang kultural, makabubuo ito ng isang lipunang kinabibilangan ng mga mamamayang may pagpapahalaga sa kulturang Filipino at bukas sa nagbabagong aspekto nito.

Core Competencies:

  1.   Edukasyong Kultural. Nilalayon ng Baybayin na itaguyod ang kamalayan at sensibilidad natin sa kultura sa pamamagitan ng gaya ng mga talakayan, sampaksaan, at diskursong maghahatid sa atin ng kaalaman sa kulturang Filipino.
  2.   Imersiyong Kultural. Ibayo pa sa pagpapalawig ng kaalaman sa kulturang Filipino, nilalayon ng Baybayin na magdulot ng lubusang pagpapahalaga sa kultura sa pamamagitan ng paglulunsad sa mga makapagpaparanas sa atin ng kulturang Filipino sa sari­sari nitong aspekto.

  1. Baybayin ang pinakabagong/bunsong organisasyon sa COA, pinakalakwatsador din #galagalapagmaytime
  2. Isang taon lamang bilang applying organization ang Baybayin bago niya nakuha ang akreditasyon mula sa COA.
  3. Mayroong “official pose” ang Baybayin na laging tampok sa mga retrato ng mga kasapi at bisitang nakibahagi sa mga proyekto ng organisasyon. Maaari bang magbigay ng demonstrasyon?

FLAGSHIP PROJECTS

RecWeek17Pictures_Baybayin_BWKK

Buwan ng Wika, Kultura, at Kasaysayan

RecWeek17Pictures_Baybayin_SawiCon

Sawi Con

RecWeek17Pictures_Baybayin_CulturalConvention

CulCon

Buwan ng Wika, Kultura, at Kasaysayan (BWKK)

Pagtatanghal sa buong buwan ng Agosto ng makukulay at interesanteng wika’t kultura ng Filipinas sa pamamagitan ng apat na component events: Cultural Exhibit, Panayam Pangkultura, Torneyo, at KulmiNight

Sawi Convention (SawiCon)

Isang gabi na puno ng tugtugan at tulaan kung saan sabay-sabay ipagdiriwang ang sakit, pait, at lungkot ng Atenistang sawi sa pag-ibig

Ateneo Cultural Convention (CulCon)

Pagtatampok ng experiential at inclusive na pagtingin sa iba’t ibang aspekto ng kulturang Filipino sa pamamagitan ng tatlong component events: Conference, Exhibits/Fair, at Workshop

CONTACT US!

phone green

426 6001 Local 5425

house green

MVP 313, Ateneo de Manila University, Quezon City

mail green

baybayin.ateneo@gmail.com

fb green

facebook.com/BaybayinAteneo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *